Foreningen har også tidligere afholdt fortælleværksteder for børn. Her er det de unge selv, der fortæller.

De unge fortællere forbereder sig

Der fortælles for de unge

Der lyttes..........

Her er det Richard Olsen, der fortæller

Her er det Frank Holst, der fortæller.

Her er det vores formand, Ingebjørg Ejsing, der fortæller

Her er det John E Jensen, der fortæller

Richard på Elisabethcenteret

John på Elisaethcenteret

Her kan du om kort tid se billeder fra nogle af ravnenes arrangementer