Økonomien
Kontingent
Kontingentet udgør  kr. 200
Fortællehonorar
Honoraret afhænger lidt af arrangementets art og hvordan du ønsker at Odins Ravne skal medvirke.
Du kan enten aftale direkte med de enkelte fortællere og må da også aftale honoraret direkte med vedkommende eller du kan træffe en aftale med Odins Ravne ved formanden Rita Lindegaard Sørensen  eller een af de "pakke"ansvarlige og må da aftale et honorar med hende. Honoraret udgør minimum 1000 kr til foreningen (der afregnes med foreningen) hvis jeres arrangement varer under 60 min. og 1500 kr. hvis arrangementet varer over 60 min. 
Der opkræves dog ikke honorar af vores faste samarbejdspartnere. 
Foreningens bankkonto
Reg. nr. 1726  Kontonr. 5155 614 635
i Nordea, Holbæk afd.
Foreningens CVR Nr.

31 38 01 38