Workskhop lørdag den 15.sep 2018 i Holbæk med Dorte Futtrup
Formålet med workshoppen er:

At improvisere og skabe egne historier    

Workshoppens indhold
1.     Kursusdagen bygges op over fortælleøvelser,
    teori/samtale + eksempler på "master class over disse elementer.

2.  Nærvær og koncentration i fortællingen.
3.  Hvordan får du sanserne til at bære? - underteksten, 
    de indre billeder og tanker. 
4. Stramhed i form og indhold: At skære ind til benet 
   HVORFOR fortæller du den historie? - HVAD er dit ærinde?
5.  Hvordan fjerner du unødige ord/vendinger, gestik/mimik,			
    som kan skygge for din fortælling?	
6. Rytme, pause, stemme og de tre t'er: tempo,toneleje,tydelighed.				
				
				
		
		
		
				
		
				
						
						
				
		
				
				
		
		
Praktiske oplysninger
Deltagerantallet er begrænset til 12 - workshoppen bliver afholdt af Odins Ravne - Den gennemføres kun hvis der melder sig mindst 8.

Stedet bliver  Kulturkasernen - er du interesseret i at deltage skal du tilmelde dig hos Rita på tlf. 2980 9420

						
								Varighed: kl. 10-16 (vi mødes ca. 9.30 til kaffe)
						
				

Allerseneste tilmeldingsfrist: 15. august 2018

Melder der sig ikke Ravne nok, forventer vi at åbne op for Roskilde Fortællelaug.