Årsberetning

Årsberetning 2020

Bestyrelsens beretning for Odins Ravne - 2020

Året der gik.

Så er der gået endnu et år.

Året 2020 startede med generalforsamling den 23. januar, hvor bestyrelsen blev valgt som følger:
Rita (formand), Freddy (kasserer) og Richard
- Karen og Marianne er suppleanter og Anne-Grete er revisor.

Foreningen har 13 medlemmer. Vi har fået et nyt medlem i år, men heldigvis ingen udmeldinger.

 

Det har været et usædvanligt år – verden er ramt af en pandemi – corona-19 virus spredes.

Vi holder afstand – ja, vi lever i familiære luftbobler - acceptere alle aflysninger og begrænsninger, og vi venter på en vaccine, så vi igen kan springe ud og leve med hinanden.

Det har præget året enormt. Møderne er blev aflyst og flyttet.

Faktisk skal vi helt frem at til 28. maj før vi holdt vort første møde.
Vi i var 7 ravne, der endelig kunne mødes hos Richard, Falkevej 18, Holbæk. Det var fint sommervejr og dejligt at se hinanden igen - Grete serverede lækker rabarberkage.

 

Vi skulle have have holdt sommerafslutning hos Karen. Men det blev aflyst da Karen blev syg.
Vi fik dog arrangeret et godt sommermøde hos Freddy og Kirsten for 7 fremmødte.
Vi havde en dejlig aften, med gode historier og jordbærkage, vin og solnedgang..

SKVULP- festivallen i juni og Det Store Teselskab i september blev aflyst.

Den 27. august holdt vi så vort sommermøde hos Karen, Overdrevsvej i Kagerup.
Karen var ovenpå igen efter et flåtbid og var fyldt 80 år. Så hun serverede vin og et lækkert pølse/oste-bord. Vi var mødt talstærkt op (11 personer). Helle Janke og Mette Haman, som
Rita havde mødt på Nordisk Fortælleseminar på Vrå Højskole, var inviteret med.
Det var en rigtig god aften med fortællelege og gode fortællinger.

Den 19. og 20. september holdt vi workshop på Kulturkassernen.
I år havde vi selv planlagt workshoppen.
Alle var tilmeldt i første omgang, men tre måtte melde afbud for at beskytte sig mod corona.

Ud over opvarmning, fortælleøvelser og fortællelege, arbejde vi i grupper med at sætte musik/lyd til historier og vi lavede materiale til en lille videofilm, hvor alle ravnene fortæller”Thors brudefærd”.
Videoen kan nu ses på vor hjemmeside. Det blev ret godt! Det var i det hele taget en vellykket workshop, hvor alle bidrog. Vi er enige om, at næste års workshop skal ske efter samme plan.

Datoen er fastsat til 18. og 19. september 2021.

 

Så var der igen et par aflysninger.
Vi kunne selvfølgelig ikke holde det åbne møde med ”Fortællinger i dagligstuen”, som vi havde planlagt sidst i september.
Vi skulle have fortalt om Kvindeskæbner hos FOA-seniorer-Holbæk den 5. oktober. Det blev aflyst.

Vi fik heldigvis lov til at fortælle historier for demente og pårørende på Holbæk Bibliotek den 3. oktober - arrangeret af Ældresagen. Richard, Helle og Rita fremførte et program, med historier og sange, hvor temaet var kærlighed og omsorg. Det blev rigtig godt modtaget.
Der var ca 20 tilhørere, langt de fleste var pårørende.


Ravnemødet i oktober blev også aflyst, men vi holdt årets sidste møde den 26. november hos Richard på Falkevej i Holbæk. Et godt møde, hvor vi fik snakket en række foreningsting igennem og fortalt/afprøvet historier.

 

Foreningensanliggende.

Ny bankkonto.
På grund af helt ublu gebyr for foreningskonto har vi nu oprettet en privat konto i Freddys navn.
Fortsat Nordea Holbæk afd. Reg. 1726 Konto 5155614635.

Hjemmesiden

Rita har overtaget posten som webmaster for hjemmesiden www.odinsravne.dk .

Hjemmesiden er vor ansigt udadtil; her kan man finde kontaktoplysninger og en præsentation af vort fortællerepertoire - og flere oplysninger om de aktive fortællere m.v.
Hjemmesiden trænger til en opstramning og forbedring.

Der har i 2020 været ca. 7450 side-visninger på vor hjemmeside.

PR og brochurer

Richard står for brochurerne og PR via mail til relevante institutioner m.v.

De fleste af vore fortællearrangementer er kommet i stand efter en eller anden personlig kontakt, men det er alligevel vigtigt at vi har brochuren og hjemmesiden at henvise til.
Udsendelse af materiale har ligget helt stille i år, da da det slet ikke har været relevant at forsøge at komme ud og fortælle.

 

Samarbejde med andre fortælle- eller kulturmiljøer.
Vi er medlem af FIDA, Foreningen af fortællere i Danmarkog DATS, Dansk ametørteater sammenslutning.
Vi har et vist samarbejde med Roskilde Fortællerlaug, som dog har ligget stille i år.
Vort samarbejde med Holbæk Kommune har også været sparsomt. Vi er dog glade for, at vi hvert år kan være på Kulturkasserne og afholde vor workshop.

 

Fremtiden 2021...

Den nærmeste fremtid vil fortsat være præget af coronaen og smittefaren.
Og vi må jo sande, at der er mange i vor gruppe, der tilhører risikogruppen.

Vi kan ikke holde vore møder hos Ole og Ingebjørg på Skovbrynet i den nærmeste fremtid.
Møderne vil indtil vider blive holdt hos Richard på Falkevej.

Vi håber så meget at corona-situationen snart må stabiliseres, så vi alle kan se hinanden igen.

Der er dog lyspunkter. Vi har fået en henvendelse fra Liselund Seniorhøjskole om en spændende opgave, der dog ikke er 100% bekræftet endnu.
De vil gerne have os til at fortælle i og om Antvorskov Klosterruin den 23. juni, den 12. juli og den 8. september 2021. Nogle af os har været i Slagelse og set på ruineren og talt om, hvordan vi kan skabe en god fortælling – og der er 8 ravne, som er interesseret i at deltage. Det tager vi fat på i det nye år.

 På Bestyrelsens vegne
RS 06-01-2021

 

 

Årsberetning 2019

Bestyrelsens beretning for Odins Ravne - 2019

Odins Ravnes aktiviteter 2019 har været et stille år for Odins Ravne. Vi er fortsat 12 ravne – der har været en udmelding og en indmelding. Så velkommen til Marianne, der er eneste medlem under pensionsalderen! Når jeg siger ”stille år”, hentyder jeg til, at vi ikke har været ude at fortælle og således ingen indkomst har haft. Vor fortælleaktivitet har dog ikke stået stille. Vi har mødtes til Ravnemøder med masser af historier, haft workshop og deltaget i Holbækarrangementer.

Året startede med generalforsamling, der traditionen tro blev efterfulgt af et formidabelt nytårstaffel. I februar havde vi inviteret Roskilde Fortællerlaug til Skovbrynet 2, hos Ole og Ingebjørg – og der blev fortalt masser af gode historier. I april og maj var der ravnemøde i Skovbrynet 2 og i juni holdt vi sommermøde hos Kirsten og Freddy i Veddinge bakker. I juni måned deltog vi i Holbæk kommunes træskibsarrangement, SKVULP, og fortalte historier på træskibet Robert. Sidst i august startede vi op med ravnemøde, inden vi den 1. september deltog i Det Store Teselskab på Holbæk Museeum. I weekenden 14. - 15. september havde vi fortælleworkshop med Annemarie Karup. En helt igennem vellykket workshop, hvor vi havde fået 5000 kr i tilskud fra Velux-fonden. Der blev fokuseret på stemmen og de muligheder den giver. Det var så fint, at få det teoretiske og det praktiske kædet sammen, så man kunne mærke det på egen krop her og nu. Det var lærerigt og vi havde det sjovt. Ved Ravnemødet i september besluttede vi, at inviterer gæster til oktobermødet. Så den 31. oktober holdt i ”Fortællinger i dagligstuen”, Skovbrynet 2. Der var ca. 17 deltagere. Vi sluttede året af med et jule-ravnemøde sidst i november. Efter hvert Ravnemøde udsender vi et referat fra mødet, hvor man bl.a. kan se, hvilke historier, der bliver fortalt – disse referater giver foreningens medlemmer et mere fyldestgørende billede af aktiviteterne.

Samarbejde med andre fortælle- eller kulturmiljøer.
• Vi har et vist samarbejde med Roskilde Fortællerlaug, hvor vi mødes mindst en gang om året. • Vi er medlem DATS, Dansk ametørteater sammenslutning. Freddy og Kirsten deltog i deres generalforsamling.
• Vi er også medlem af FIDA, Foreningen af fortællere i Danmark. FIDA afholder i uge 30, 2020, ”Nordisk Fortælleseminae” på Vrå Højskole.
• Vi er en del af foreningslivet i Holbæk og deltager i arrangementer, når det er relevant. I år deltog vi, som nævnt, i Det store teselskab og i SKVULP.

Foreningensanliggende.
PR og hjemmesiden Hjemmesiden www.odinsravne.dk har en stor funktion, idet vi altid kan henvise til dem. Her kan man finde kontaktoplysninger og en præsentation af vort fortællerepertoire - og på hjemmesiden flere oplysninger om de aktive fortællere m.v. Der har i 2019 været ca. 6250 visninger på vor hjemmeside.Hjemmesiden trænger dog til en justering og ajourføring. Det har vi (John, Rita, Freddy) aftalt at gøre i løbet af foråret. Brochurerne skal i samme omgang også opdateres, da den skal ændres fra papirudgave til on-line udgave (Richard, Rita).

Aktiviteter i 2020…
Vi har et arrangement i 2020 - hos FOA seniorer i Holbæk den 5. oktober 2020 kl. 13 - 15. Tema, Kvindeskæbne.
Vi håber forbedring af hjemmeside og brochure kan sætte gang i interessen.
Vi fortsætter med vore ravneaftner sidste torsdag hver måned og planlægger også at have en weekend med workshop i 2020.

På Bestyrelsens vegne RS 04-01-202

Årsberetning 2018

Bestyrelsens beretning for Odins Ravne - 2018

Odins Ravne har nu eksisteret i 10 år. Hovedparten har været med fra starten. Vi er 12 ravne – alle +65. Vore aktiviteter er ikke så udadrettede som de var de første år. I år har vi dog været ude at fortælle 6 gange, men vi har foreløbig ingen aftaler for 2019. Det skyldes til dels manglende initiativ fra vor side, men nok også en generel afdæmpet interesse for historiefortælling som vores.
Det er nok en diskussion værd, om vort gode samvær med historier er nok i fremtiden eller vi skal være mere udadrettede og søge ny udfordringer.

Generalforsamlinger...bestyrelsen...ændrede vedægter

Året 2018 startede med generalforsamlig den 25. januar.

Frank valgte at stoppe efter 9 års omhyggelig virke som kassere. Freddy blev valgt som ny kassere.

Bestyrelsen er nu Rita (formand), Freddy, Richard og Karen som suppleant. Kirsten E blev også valgt som suppleant, men hun har valgt at stoppe i Odins ravne.

Som følge af bankernes strammere regler har vi fundet det nødvendig at ændre vedtægterne med en præcisering af tegningsretten. Dette blev vedtaget på to ekstraordinære generalforsamlinger den 26. april og den 12. maj, hvor det var eneste punkt på dagsordenen.

 

Ravneaftner med fortællinger.

Medlemsaftnerne, hvor vi mødes den sidste torsdag i måneden og fortæller historier, er fortsat omdrejningspunktet for foreningens virke.

Traditionen tro startede vi med et overdådigt nytårstaffel i januar, god mad og gode historier over bordet. I februar var vi inviteret til fællestræf med Roskilde Fortællerlaug hos Anja i Roskilde – hvor det vist var os, der kom med de fleste historier.

Resten af året har haft 6 ravnemøder. Fem aftner i Skovbrynet 2, hos Ole og Ingebjørg, samt sommermødet hos Kirsten og Freddy i Veddinge bakker.

Som man kan se i mødereferaterne, er der aldrig mangel på gode historier.

 

Fortælleworkshop og 10 års fejring.

Den 15. september holdt vi fortælleworkshop på Kulturkasernen i Holbæk med Dorte Futtrup som underviser. Det var en spændende dag, Dorte Futtrup fortælleøvelser, teori og samtale og der blev også plads til lidt "master class". Vi arbejde med nærvær og koncentration i fortællingen. At skære ind til benet - HVORFOR fortæller du den historie? - HVAD er dit ærinde? Og så var det også sjovt.
Efter workshoppen tog alle ravnene til Klint for at fejre 10 året. Vi drak champagne ved stranden og Kirsten havde bestilt en formidabel middag hos Det Vilde Køkken i Klint.
Det var en helt forrygende dag.

 

Samarbejde med andre fortælle- eller kulturmiljøer.

 • Vi har et vist samarbejde med Roskilde Fortællerlaug.

 • Vi er medlem af FIDA, Foreningen af fortællere i Danmarkog DATS, Dansk ametørteater sammenslutning, der igen i år støttede vort seminar med 2500 kr.

 • Vi er en del af foreningslivet i Holbæk og deltager i arrangementer, når det er relevant.
  I år deltog vi som sædvanlig i Det store teselskab i gården ved Holbæk Museum den 2. september.

 

Arrangementer med fortællinger for publikum.

Vi vil jo gerne ud og fortælle for et levende puplikum...og det har vi været.
I 2018 har foreningen deltaget i følgende arrangementer:

 • Fredag 19. januar 2018 - Nr. Jernløse - Odsherredhistorier - Richard, Ole, Ingebjørg, Freddy og Kirsten H.

 • 1. februar, Fuglebjerg Bibliotek, indvielse af fortællerum. Rita og Richard fortalte og publikum tilføjede et par historier. Ca. 15 deltagere.

 • 18. marts, Verdens fortælledag på Roskilde Bibliotek, sammen med Roskilde Fortællerlaug og Visens venner. Ole og Rita fortalte. Ca. 40 fremmødte.

 • Søndag 15. april 2018 - Tølløse - Odsherredhistorier, Tølløse aktivitetscenter, ældresagen. Freddy, Kirsten, Richard, Ingebjørg og Ole fortalte Odsherredhistorier. Ca. 35 fremmødte.

 • Torsdag d. 24. oktober. Elmelunden i Jyderup. Kvindeskæbner fra litteraturen og fra virkeligheden. (Kirsten, Rita, Ingebjørg, Anne-Grete). ca. 40 deltagere

 • Tirsdag d. 4. december. Julearrangement i Ældre Sagen Holbæk-Jernløse - Stenhusvej 21, Holbæk.(Richard, Rita, John, Karen) ca 25 deltagere.

Generelt bliver vi godt modtaget og har selv en fin oplevelse. Vi oplever dog at placering af publikum i rummet og højtalerforhold kan være en udfordring. Derfor har vi også i årets løb anskaffet os vor egen bærbare mikrofon/højtaler, som vi håber vi vil få glæde af.

Foreningensanliggende.

PR og hjemmesiden

De fleste arrangementer er kommet i stand efter en eller anden personlig kontakt.
Hjemmesiden og brochurerne har dog en stor funktion, idet vi altid kan henvise til dem.

Her kan man finde kontaktoplysninger og en præsentation af vort fortællerepertoire - og på hjemmesiden flere oplysninger om de aktive fortællere m.v.

Der har i 2018 været ca. 5050 visninger på vor hjemmeside.

Richardstår for brochurerne og John holder hjemmesiden www.odinsravne.dk ajour.


Aktiviteter i 2019

Der er ingen planlagte aktiviteter for 2019. Vi har inviteret Roskilde fortællerlaug til fællesaften den 28. februar, men har ikke modtaget noget svar endnu.
Vi fortsætter med vore ravneaftner sidste torsdag hver måned.

 

 

På Bestyrelsens vegne

RS 13-01-2019