Årsberetning

Årsberetning 2020

Bestyrelsens beretning for Odins Ravne - 2020

Året der gik.

Så er der gået endnu et år.

Året 2020 startede med generalforsamling den 23. januar, hvor bestyrelsen blev valgt som følger:
Rita (formand), Freddy (kasserer) og Richard
- Karen og Marianne er suppleanter og Anne-Grete er revisor.

Foreningen har 13 medlemmer. Vi har fået et nyt medlem i år, men heldigvis ingen udmeldinger.

 

Det har været et usædvanligt år – verden er ramt af en pandemi – corona-19 virus spredes.

Vi holder afstand – ja, vi lever i familiære luftbobler - acceptere alle aflysninger og begrænsninger, og vi venter på en vaccine, så vi igen kan springe ud og leve med hinanden.

Det har præget året enormt. Møderne er blev aflyst og flyttet.

Faktisk skal vi helt frem at til 28. maj før vi holdt vort første møde.
Vi i var 7 ravne, der endelig kunne mødes hos Richard, Falkevej 18, Holbæk. Det var fint sommervejr og dejligt at se hinanden igen - Grete serverede lækker rabarberkage.

 

Vi skulle have have holdt sommerafslutning hos Karen. Men det blev aflyst da Karen blev syg.
Vi fik dog arrangeret et godt sommermøde hos Freddy og Kirsten for 7 fremmødte.
Vi havde en dejlig aften, med gode historier og jordbærkage, vin og solnedgang..

SKVULP- festivallen i juni og Det Store Teselskab i september blev aflyst.

Den 27. august holdt vi så vort sommermøde hos Karen, Overdrevsvej i Kagerup.
Karen var ovenpå igen efter et flåtbid og var fyldt 80 år. Så hun serverede vin og et lækkert pølse/oste-bord. Vi var mødt talstærkt op (11 personer). Helle Janke og Mette Haman, som
Rita havde mødt på Nordisk Fortælleseminar på Vrå Højskole, var inviteret med.
Det var en rigtig god aften med fortællelege og gode fortællinger.

Den 19. og 20. september holdt vi workshop på Kulturkassernen.
I år havde vi selv planlagt workshoppen.
Alle var tilmeldt i første omgang, men tre måtte melde afbud for at beskytte sig mod corona.

Ud over opvarmning, fortælleøvelser og fortællelege, arbejde vi i grupper med at sætte musik/lyd til historier og vi lavede materiale til en lille videofilm, hvor alle ravnene fortæller”Thors brudefærd”.
Videoen kan nu ses på vor hjemmeside. Det blev ret godt! Det var i det hele taget en vellykket workshop, hvor alle bidrog. Vi er enige om, at næste års workshop skal ske efter samme plan.

Datoen er fastsat til 18. og 19. september 2021.

 

Så var der igen et par aflysninger.
Vi kunne selvfølgelig ikke holde det åbne møde med ”Fortællinger i dagligstuen”, som vi havde planlagt sidst i september.
Vi skulle have fortalt om Kvindeskæbner hos FOA-seniorer-Holbæk den 5. oktober. Det blev aflyst.

Vi fik heldigvis lov til at fortælle historier for demente og pårørende på Holbæk Bibliotek den 3. oktober - arrangeret af Ældresagen. Richard, Helle og Rita fremførte et program, med historier og sange, hvor temaet var kærlighed og omsorg. Det blev rigtig godt modtaget.
Der var ca 20 tilhørere, langt de fleste var pårørende.


Ravnemødet i oktober blev også aflyst, men vi holdt årets sidste møde den 26. november hos Richard på Falkevej i Holbæk. Et godt møde, hvor vi fik snakket en række foreningsting igennem og fortalt/afprøvet historier.

 

Foreningensanliggende.

Ny bankkonto.
På grund af helt ublu gebyr for foreningskonto har vi nu oprettet en privat konto i Freddys navn.
Fortsat Nordea Holbæk afd. Reg. 1726 Konto 5155614635.

Hjemmesiden

Rita har overtaget posten som webmaster for hjemmesiden www.odinsravne.dk .

Hjemmesiden er vor ansigt udadtil; her kan man finde kontaktoplysninger og en præsentation af vort fortællerepertoire - og flere oplysninger om de aktive fortællere m.v.
Hjemmesiden trænger til en opstramning og forbedring.

Der har i 2020 været ca. 7450 side-visninger på vor hjemmeside.

PR og brochurer

Richard står for brochurerne og PR via mail til relevante institutioner m.v.

De fleste af vore fortællearrangementer er kommet i stand efter en eller anden personlig kontakt, men det er alligevel vigtigt at vi har brochuren og hjemmesiden at henvise til.
Udsendelse af materiale har ligget helt stille i år, da da det slet ikke har været relevant at forsøge at komme ud og fortælle.

 

Samarbejde med andre fortælle- eller kulturmiljøer.
Vi er medlem af FIDA, Foreningen af fortællere i Danmarkog DATS, Dansk ametørteater sammenslutning.
Vi har et vist samarbejde med Roskilde Fortællerlaug, som dog har ligget stille i år.
Vort samarbejde med Holbæk Kommune har også været sparsomt. Vi er dog glade for, at vi hvert år kan være på Kulturkasserne og afholde vor workshop.

 

Fremtiden 2021...

Den nærmeste fremtid vil fortsat være præget af coronaen og smittefaren.
Og vi må jo sande, at der er mange i vor gruppe, der tilhører risikogruppen.

Vi kan ikke holde vore møder hos Ole og Ingebjørg på Skovbrynet i den nærmeste fremtid.
Møderne vil indtil vider blive holdt hos Richard på Falkevej.

Vi håber så meget at corona-situationen snart må stabiliseres, så vi alle kan se hinanden igen.

Der er dog lyspunkter. Vi har fået en henvendelse fra Liselund Seniorhøjskole om en spændende opgave, der dog ikke er 100% bekræftet endnu.
De vil gerne have os til at fortælle i og om Antvorskov Klosterruin den 23. juni, den 12. juli og den 8. september 2021. Nogle af os har været i Slagelse og set på ruineren og talt om, hvordan vi kan skabe en god fortælling – og der er 8 ravne, som er interesseret i at deltage. Det tager vi fat på i det nye år.

 På Bestyrelsens vegne
RS 06-01-2021

 

 

Årsberetning 2019

Bestyrelsens beretning for Odins Ravne - 2019

Odins Ravnes aktiviteter 2019 har været et stille år for Odins Ravne. Vi er fortsat 12 ravne – der har været en udmelding og en indmelding. Så velkommen til Marianne, der er eneste medlem under pensionsalderen! Når jeg siger ”stille år”, hentyder jeg til, at vi ikke har været ude at fortælle og således ingen indkomst har haft. Vor fortælleaktivitet har dog ikke stået stille. Vi har mødtes til Ravnemøder med masser af historier, haft workshop og deltaget i Holbækarrangementer.

Året startede med generalforsamling, der traditionen tro blev efterfulgt af et formidabelt nytårstaffel. I februar havde vi inviteret Roskilde Fortællerlaug til Skovbrynet 2, hos Ole og Ingebjørg – og der blev fortalt masser af gode historier. I april og maj var der ravnemøde i Skovbrynet 2 og i juni holdt vi sommermøde hos Kirsten og Freddy i Veddinge bakker. I juni måned deltog vi i Holbæk kommunes træskibsarrangement, SKVULP, og fortalte historier på træskibet Robert. Sidst i august startede vi op med ravnemøde, inden vi den 1. september deltog i Det Store Teselskab på Holbæk Museeum. I weekenden 14. - 15. september havde vi fortælleworkshop med Annemarie Karup. En helt igennem vellykket workshop, hvor vi havde fået 5000 kr i tilskud fra Velux-fonden. Der blev fokuseret på stemmen og de muligheder den giver. Det var så fint, at få det teoretiske og det praktiske kædet sammen, så man kunne mærke det på egen krop her og nu. Det var lærerigt og vi havde det sjovt. Ved Ravnemødet i september besluttede vi, at inviterer gæster til oktobermødet. Så den 31. oktober holdt i ”Fortællinger i dagligstuen”, Skovbrynet 2. Der var ca. 17 deltagere. Vi sluttede året af med et jule-ravnemøde sidst i november. Efter hvert Ravnemøde udsender vi et referat fra mødet, hvor man bl.a. kan se, hvilke historier, der bliver fortalt – disse referater giver foreningens medlemmer et mere fyldestgørende billede af aktiviteterne.

Samarbejde med andre fortælle- eller kulturmiljøer.
• Vi har et vist samarbejde med Roskilde Fortællerlaug, hvor vi mødes mindst en gang om året. • Vi er medlem DATS, Dansk ametørteater sammenslutning. Freddy og Kirsten deltog i deres generalforsamling.
• Vi er også medlem af FIDA, Foreningen af fortællere i Danmark. FIDA afholder i uge 30, 2020, ”Nordisk Fortælleseminae” på Vrå Højskole.
• Vi er en del af foreningslivet i Holbæk og deltager i arrangementer, når det er relevant. I år deltog vi, som nævnt, i Det store teselskab og i SKVULP.

Foreningensanliggende.
PR og hjemmesiden Hjemmesiden www.odinsravne.dk har en stor funktion, idet vi altid kan henvise til dem. Her kan man finde kontaktoplysninger og en præsentation af vort fortællerepertoire - og på hjemmesiden flere oplysninger om de aktive fortællere m.v. Der har i 2019 været ca. 6250 visninger på vor hjemmeside.Hjemmesiden trænger dog til en justering og ajourføring. Det har vi (John, Rita, Freddy) aftalt at gøre i løbet af foråret. Brochurerne skal i samme omgang også opdateres, da den skal ændres fra papirudgave til on-line udgave (Richard, Rita).

Aktiviteter i 2020…
Vi har et arrangement i 2020 - hos FOA seniorer i Holbæk den 5. oktober 2020 kl. 13 - 15. Tema, Kvindeskæbne.
Vi håber forbedring af hjemmeside og brochure kan sætte gang i interessen.
Vi fortsætter med vore ravneaftner sidste torsdag hver måned og planlægger også at have en weekend med workshop i 2020.

På Bestyrelsens vegne RS 04-01-202

Årsberetning 2018

Bestyrelsens beretning for Odins Ravne - 2018

 

Odins Ravne har nu eksisteret i 10 år. Hovedparten har været med fra starten. Vi er 12 ravne – alle +65. Vore aktiviteter er ikke så udadrettede som de var de første år. I år har vi dog været ude at fortælle 6 gange, men vi har foreløbig ingen aftaler for 2019. Det skyldes til dels manglende initiativ fra vor side, men nok også en generel afdæmpet interesse for historiefortælling som vores.
Det er nok en diskussion værd, om vort gode samvær med historier er nok i fremtiden eller vi skal være mere udadrettede og søge ny udfordringer.

 

Generalforsamlinger...bestyrelsen...ændrede vedægter

Året 2018 startede med generalforsamlig den 25. januar.

Frank valgte at stoppe efter 9 års omhyggelig virke som kassere. Freddy blev valgt som ny kassere.

Bestyrelsen er nu Rita (formand), Freddy, Richard og Karen som suppleant. Kirsten E blev også valgt som suppleant, men hun har valgt at stoppe i Odins ravne.

Som følge af bankernes strammere regler har vi fundet det nødvendig at ændre vedtægterne med en præcisering af tegningsretten. Dette blev vedtaget på to ekstraordinære generalforsamlinger den 26. april og den 12. maj, hvor det var eneste punkt på dagsordenen.

 

Ravneaftner med fortællinger.

Medlemsaftnerne, hvor vi mødes den sidste torsdag i måneden og fortæller historier, er fortsat omdrejningspunktet for foreningens virke.

Traditionen tro startede vi med et overdådigt nytårstaffel i januar, god mad og gode historier over bordet. I februar var vi inviteret til fællestræf med Roskilde Fortællerlaug hos Anja i Roskilde – hvor det vist var os, der kom med de fleste historier.

Resten af året har haft 6 ravnemøder. Fem aftner i Skovbrynet 2, hos Ole og Ingebjørg, samt sommermødet hos Kirsten og Freddy i Veddinge bakker.

Som man kan se i mødereferaterne, er der aldrig mangel på gode historier.

 

Fortælleworkshop og 10 års fejring.

Den 15. september holdt vi fortælleworkshop på Kulturkasernen i Holbæk med Dorte Futtrup som underviser. Det var en spændende dag, Dorte Futtrup fortælleøvelser, teori og samtale og der blev også plads til lidt "master class". Vi arbejde med nærvær og koncentration i fortællingen. At skære ind til benet - HVORFOR fortæller du den historie? - HVAD er dit ærinde? Og så var det også sjovt.
Efter workshoppen tog alle ravnene til Klint for at fejre 10 året. Vi drak champagne ved stranden og Kirsten havde bestilt en formidabel middag hos Det Vilde Køkken i Klint.
Det var en helt forrygende dag.

 

Samarbejde med andre fortælle- eller kulturmiljøer.

 • Vi har et vist samarbejde med Roskilde Fortællerlaug.

 • Vi er medlem af FIDA, Foreningen af fortællere i Danmarkog DATS, Dansk ametørteater sammenslutning, der igen i år støttede vort seminar med 2500 kr.

 • Vi er en del af foreningslivet i Holbæk og deltager i arrangementer, når det er relevant.
  I år deltog vi som sædvanlig i Det store teselskab i gården ved Holbæk Museum den 2. september.

 

Arrangementer med fortællinger for publikum.

Vi vil jo gerne ud og fortælle for et levende puplikum...og det har vi været.
I 2018 har foreningen deltaget i følgende arrangementer:

 • Fredag 19. januar 2018 - Nr. Jernløse - Odsherredhistorier - Richard, Ole, Ingebjørg, Freddy og Kirsten H.

 • 1. februar, Fuglebjerg Bibliotek, indvielse af fortællerum. Rita og Richard fortalte og publikum tilføjede et par historier. Ca. 15 deltagere.

 • 18. marts, Verdens fortælledag på Roskilde Bibliotek, sammen med Roskilde Fortællerlaug og Visens venner. Ole og Rita fortalte. Ca. 40 fremmødte.

 • Søndag 15. april 2018 - Tølløse - Odsherredhistorier, Tølløse aktivitetscenter, ældresagen. Freddy, Kirsten, Richard, Ingebjørg og Ole fortalte Odsherredhistorier. Ca. 35 fremmødte.

 • Torsdag d. 24. oktober. Elmelunden i Jyderup. Kvindeskæbner fra litteraturen og fra virkeligheden. (Kirsten, Rita, Ingebjørg, Anne-Grete). ca. 40 deltagere

 • Tirsdag d. 4. december. Julearrangement i Ældre Sagen Holbæk-Jernløse - Stenhusvej 21, Holbæk.(Richard, Rita, John, Karen) ca 25 deltagere.

Generelt bliver vi godt modtaget og har selv en fin oplevelse. Vi oplever dog at placering af publikum i rummet og højtalerforhold kan være en udfordring. Derfor har vi også i årets løb anskaffet os vor egen bærbare mikrofon/højtaler, som vi håber vi vil få glæde af.

Foreningensanliggende.

PR og hjemmesiden

De fleste arrangementer er kommet i stand efter en eller anden personlig kontakt.
Hjemmesiden og brochurerne har dog en stor funktion, idet vi altid kan henvise til dem.

Her kan man finde kontaktoplysninger og en præsentation af vort fortællerepertoire - og på hjemmesiden flere oplysninger om de aktive fortællere m.v.

Der har i 2018 været ca. 5050 visninger på vor hjemmeside.

Richardstår for brochurerne og John holder hjemmesiden www.odinsravne.dk ajour.


Aktiviteter i 2019

Der er ingen planlagte aktiviteter for 2019. Vi har inviteret Roskilde fortællerlaug til fællesaften den 28. februar, men har ikke modtaget noget svar endnu.
Vi fortsætter med vore ravneaftner sidste torsdag hver måned.

På Bestyrelsens vegne

RS 13-01-2019

 

Årsberetning 2017

Bestyrelsens beretning for Odins Ravne - 2017

 

Generalforsamlinger...ændrede vedægter...bestyrelsen

Året 2017 startede - traditionen tro - sidste torsdag i januar med generalforsamling og et overdådigt nytårstaffel krydret med gode historier. Bestyrelsen blev genvalgt. Et forslag om at indkaldelse til generalforsamling skal udsendes senest 14. dage før mødet (mod før 4 uger før) blev vedtaget. Og dette blev igen vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 6. april – således at foreningens vedtægter nu er ændret i overensstemmelse med dette.

Bestyrelsen har kun holdt et møde, men har korresponderet via mail og telefon. ...

 

 

Ravneaftner med fortællinger.

Medlemsaftnerne, hvor vi mødes den sidste torsdag i måneden og fortæller historier, er fortsat omdrejningspunktet for foreningens virke. Vi har haft 9 ravnemøder i år. De syv i Skovbrynet 2 hos Ole og Ingebjørg, et møde hos Richard på Falkevej, samt sommermødet hos Kirsten E i Bennebo.

Vi er 12 medlemmer i foreningen. Thomas har vi ikke set eller hørt fra i to år, så ham regner vi ikke med mere, men til gengæld regner vi med fremover at have Lone med blandt os.

Fremmødet ved ravnemøderne har været mellem 6 og 10 personer og som man kan se i mødereferaterne, er der aldrig mangel på gode historier.

 

Fortælleworkshop.

I september måned afholdt vi fortælleworkshop over en weekend på Kulturkasernen i Holbæk.

Der var 11 deltagere og vi havde en utrolig spændende weekend med Troels Ejsing, hvor vi arbejde med det musikalske aspekt i historiefortælling. Musikken som indgang og kommentar til det fortalte, musikken som underlægning til historien og historiernes egen musikalitet.

Ja, det var både sjovt og berigende.

 

Samarbejde med andre fortælle- eller kulturmiljøer.

 • Vi har et vist samarbejde med Roskilde Fortællerlaug. I februar havde vi planlagt fælles fortælleaften. Der kom dog kun to fra Roskilde, ligesom to af dem deltog i efterårets workshop.

 • Vi er medlem af FIDA, Foreningen af fortællere i Danmark. Rita, Kirsten E og Richard deltog i etFIDA seminar den 7. oktober i Hundested, der handlede om inuithistorier og erfaringsudveksling.

 • Vi er også medlem af DATS, Dansk ametørteater sammenslutning, der igen i år støttede vort seminar med 3000 kr.

 • Vi er en del af foreningslivet i Holbæk og deltager i arrangementer, når det er relevant.
  I år deltog vi som sædvanlig i september i Det store teselskab i gården ved Holbæk Museum. Det var en fin dag, hvor man møder andre foreninger i Holbæk.

 

 

Arrangementer med fortællinger for publikum.

Vi vil jo gerne ud og fortælle for et levende publikum...og det har vi været.
I 2017 har foreningen kun deltaget aktiv i få arrangementer:

 • Glumsø bibliotek i januar, hvor Ingebjørg, Richard, Kirsten E og Rita fortalte over temaet ”Kærligheden veje og afveje”.

 • Holbæk Bibliotek i april, hvor De Vestindiske øer. Vi var 5 fortællere, Freddy, Kirsten H, Richard, Karen og Rita.

 • Ord på vejen, Habibi cafe, Jyderup, den 5. september: Kirsten E og Rita fortæller historier med rod i deres egen slægtshistorier.

Foreningsanliggende.

 

PR og hjemmesiden

De fleste arrangementer er kommet i stand ved personlige kontakter, f.eks. bibliotekerne.
Hjemmesiden og udsendelse af brochurerne har dog en stor funktion, idet vi altid kan henvise til dem og de ligger der, som informationskilde.

 

Richard udsender hvert år brochurer til ca. 30 institutioner m.v. Papirpost fungerer jo ikke rigtig mere, så brochurerne vil fremover kun blive udsendt som e-mail.

 

Hjemmesiden www.odinsravne.dk holdes ajour af John. Den er blevet forbedret, men trænger fortsat til en opstramning.

Hjemmesiden er vort ansigt udadtil og skal præsentere foreningen formål og aktiviteter samt hvordan man får kontakt. Hjemmesiden har også en præsentation af vort fortællerepertoire og af de aktive fortællere og kontaktoplysninger. Vi må alle være opmærksom på at dette er opdateres – og helst med relevante billeder. Hjemmesiden bør også fungerer som en slagt arkiv, hvor vi kan følge foreningens historie, vedtægter, referat af generalforsamlinger mm.

Aktiviteter i 2018…..

Når vi ser fremad kan vi se at fortælleaktiviteterne bliver størrer i 2018.

Der er allerede aftalt fire arrangementer, hvor vi skal fortælle:

 • Fredag 19. januar 2018 - Nr. Jernløse - Odsherredhistorier

 • Torsdag den 1. februar 2018 – Fuglebjerg Bibliotek

 • Søndag 15. april 2018 - Tølløse - Odsherredhistorier

 • Tirsdag 4. december. Julearrangement i Ældre Sagen Holbæk-Jernløse

 • og

Og de årligt tilbagevendende aktiviteter

 • Det store teselskab ved Holbæk Museeum i september

 • Workshop: i år 15. september 2018 med Dorte Futtrup.

Desuden arbejdses der på følgende arrangementer:

 • Verdens fortælledag 18. marts 2018: Roskilde Fortællelaug har spurgt, om 1 eller 2 fra os vil være med. Emnet er Wise fools/Vise tåber.

 • Formanden for Cafe Habibi i Jyderup har forespurgt om vi var interesseret i at fortælle der (uden honorar).

 • Vi har 10 års jubilæum i 2018. Foreningens stiftende generalforsamling fandt sted 27. marts 2008. Dette skal fejres med et Jubilæumsarrangement. Bestyrelsen kommer med et forslag til dette, som kan diskuteres senere på generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen takker for året der gik og ser frem til mange gode fortællinger og godt samvær i 2018.

RS 09-01-2018

Årsberetning 2016

Bestyrelsens beretning for Odins Ravne - 2016

 

Generalforsamling….ny formand.

Året startede - traditionen tro - sidste torsdag i januar med generalforsamling og et overdådigt nytårstaffel krydret med gode historier.

Ingebjørg takkede af som formand, men er stadig aktiv. En stor TAK til Ingebjørg, der har været rygraden i foreningen i 8 år og fortsat lægger hus til møderne og bager de berømte ravnesmåkager.
Bestyrelsen i øvrig er uændret, blot nu med mig som formand.

 

Ravneaftner med fortællinger.

Medlemsaftnerne, hvor vi mødes den sidste torsdag i måneden og fortæller historier, er omdrejningspunktet for foreningens virke. Vi har haft otte ravnemøder i år. De fem i Skovbrynet 2 hos Ole og Ingebjørg, et møde hos Richard på Falkevej og et møde hos Rita i Slagelse...og så var der sommermødet hos Kirsten E i Bennebo.

Vi er 13 medlemmer i foreningen. Fremmødet ved ravnemøderne har været mellem 6 og 10 personer (7,5 i snit). Som man kan se i mødereferaterne, er der aldrig mangel på gode historier.

 

Fortælleworkshop.

I september måned afholdt vi fortælleworkshop over en weekend på Kulturkasernen i Holbæk. Der var 13 deltagere (tre fra Roskilde fortællelaug). Pernille Stockfleth ledede workshoppen under overskriften ”Improvisation i fortællingen”. Vi blev udfordret med billeder, visitkort og intuitiv billeddannelse på en aktiv og legende måde – så vi fik en række gode redskaber med, som vi kan bruge, når vi arbejder videre i fortællegruppe.

Det var en dejlig weekend med fuld power på, hvor vi masser af inspiration og små øvelser at arbejde videre med.
Vi har allered besluttet at næste års underviser skal være Troels Ejsing.

 

Arrangementer med fortællinger for publikum.

Vi vil jo gerne ud og fortælle for et levende puplikum...ogdet har vi været.
I 2016 har foreningen deltaget aktiv i otte arrangementer:

 • Vipperødcentret i januar, hvor John, Richard og Frank fortalte omkring H C Andersen.

 • Sognegården i Blovstrød i februar, hvor Kirsten H, Freddy, Ole og Ingebjørg fortalte over en bred overskrift ”Fra det realistiske til det eventyrlige”.

 • Sognegården i Blovstrød den 16. marts, hvor John, Richard og Rita fortalte om kvindeskæbner m.m.

 • Elisabethcentret i Holbæk den 9. maj, hvor John, Rita og Richard fortalte historier omkring H C Andersen.

 • Hagested Forsamlingshus den 23. maj, hvor Kirsten H, Freddy og Ole fortalte Odsherredshistorier i for blinde og svagtseende.

 • Ulstrup efterskole den 15. juni, hvor Kirsten E og Rita fortalte skræmmende historier kl. 10 om aftenen.

 • Næstved bibliotek den 7. oktober, hvor Kirsten E. og Rita igen fortalte skræmmende historier som en del af kulturdagen ”Mærk Næstved leger”.

 • Lokalhistorisk forening i Holbæk den 8. december. Kirsten H, Kirsten E, Annegrete og John fortalte jule- og egnshistorier.

Alle arrangementer har været godt besøgt, kun på Næstved bibliotek, hvor fortællingen var en mindre del at et stort arrangement, var det svært at samle publikum. Som man kan se, har er det et bredt udsnit af ravnene, der har været ude at fortælle – 10 personer har været i gang.

 

Hertil komme at ravnene også deltager i fortællende kulturarrangementer som privatpersoner.

For eksempel fortalte Peter på Orødagene, Kirsten ved SKULP i pinsen, Rita ved Nordkystfortællernes 10 års jubileum.

Samarbejde med andre fortælle- eller kulturmiljøer.

 • Vi har et vist samarbejde med Roskilde fortællerlaug. I februar var vi til fælles fortælle aften i Roskilde og 3 af dem deltog i efterårets workshop.

 • Vi er medlem af FIDA, Foreningen af fortællere i Danmark.
  Rita deltog i generalforsamlinge og et kursus om stemmens brug.

 • Vi er også medlem af DATS, Dansk ametørteater sammenslutning, der støttede vort seminar med 3000 kr.

 • Vi er en del af foreningslivet i Holbæk og deltager i arrangementer, når det er relevant.
  I år deltog i Holbæk Museeums Te-selskabet den 4. september...det druknede i regn, men var alligevel hyggeligt.

 

Foreningensanliggende.

 

PR og hjemmesiden

Af de otte arrangementer vi har deltaget i er et kommet i stand pga hjemmesiden, to pga de brochurer vi har udsendt og fem ved personlige kontakter (kender nogen, der kender nogen).
Hjemmesiden og brochurerne har dog en stor funktion idet vi altid kan henvise til dem og de ligger der, som informationskilde.

 

Hjemmesiden www.odinsravne.dk holdes ajour af John og den er blevet forbedret i 2016, men trænger fortsat til en opstramning.

Hjemmesiden er vort ansigt udadtil og skal præsentere foreningen formål og virke:
Vort fortællerepertoire og hvilke aktiviteter vi har deltaget i, præsentation af aktive fortællere og kontaktoplysninger – helst med relevante billeder.

Men hjemmesiden bør også fungerer som en slagt arkiv, hvor vi kan følge foreningens historie. Derfor skal vigtige dokumenter som vedtægter, referat af generalforsamlinger og årsberetninger ligge der.

 

Richard udsender hvert år brochurer til ca. 30 institutioner m.v. Papirpost fungerer jo ikke rigtig mere, så brochurerne vil fremover kun blive udsendt som e-mail.

 

Fortællerhonorar

Ved sidste generalforsamling blev bestyrelsen pålagt at klargøre honorarpolitikken, dog uden at ændre den væsentlig. Vi nåede frem til en enkel formulering, som nu står på hjemmesiden:

 • Odins Ravne tager et honorar på 1000 kr. til foreningen, som dækker en times fortælling.
  Følgende time koster 500 kr.
  Transporten er altid indregnet i honoraret.
  Der opkræves ikke honorar af vore faste samarbejdspartnere.
  Det står medlemmerne af Odins Ravne frit for, at indgå private aftaler, der således ligger uden for Odins Ravnes regi.

Honorarpolitikken vedtages ikke som et punkt på generalforsamlingen, det er blot en aftale vi har i foreningen, som altid kan justeres.

Der vil altid kunne forekomme særlige arrangementer eller særlige forhold, hvor honorarreglerne må gradbøjes…både op og ned i pris…og kontrakterne kan udformes som JA til en mail eller mere formelt. Transporten refunderes via Frank, pt. med en kr. per km.

Tiden fremover…..
I 2017 er der fastlagt et fællesarrangement med Roskilde Fortællerlaug den 2. marts og en workshop den 9. og 10. september med Troels Ejsing. Bestyrelsen fremlægger et forslag til mødeplan for året og ser gerne en diskussion under punktet eventuelt om foreningens kommende aktiviteter.
RS 11-01-2017

Årsberetning 2015

Årsberetning 2015

 

Når jeg tænker på dette år, er min første indskydelse: Det har vist været et stille år, men der er alligevel sket en hel del:

Ud over de månedlige møder, der som altid har indeholdt en række gode historier, har vi deltaget i flg:

Januar: generalforsdamling

Februar: gæster fra Roskilde Fortællerne, en hyggelig tradition, som de allerede nu lægger op til at fortsætte med en invitation til februar i år.

Marts: Vinterfortællinger på Holbæk bibliotek og fortællearrangement i Grevinge

April: Valborgs aften på Brorfelde arrangeret af Thomas, en meget hyggelig aften

Maj: Fortælleaften hos Richard. Det vare helt fint at være et nyt sted. Tak for jeres indsats, Richard og Grethe

Juni: Vi deltog i pinsearrangementet på Holbæk havn. Det er ved at blive en tradition.

Sommerafslutning med bål ude hos Kirsten E. Jeg var desværre ikke med, men har hørt, det var meget hyggeligt. Tak for indsatsen, Kirsten

Juli: Ravnene holder ferie

August: Vi starter op igen med en almindelig fortælleaften

September: Vi havde en bod sammen med Alle andre foreninger i Holbæk ved Det store teselskab i Holbæk Museums have. Her var der en mulighed for at fortælle om vores forenings arbejde, og der kom en hel del folk forbi vores bod for at høre, hvad vi egentlig lavede, og vi fik en mulighed for at møde andre foreninger og høre om deres aktiviteter.

Story-play: weekendkursus med Jesper la Cour, professionel fortæller

Oktober: Almindelige fortælleaftener

November: udflugt til ”Story-slam” hos Best Tellers i København

Ingebjørg

Formand

 

Tilføjet ved generalforsamlingen, at der på listen mangler et arrangement i Asnæs i september ved Freddy,Kirsten H. Og Richard om ODSHERREDS HISTORIE.

 

Årsberetning 2014

Årsberetning 2014:

 

2914 blev et stilfærdigt år for Odins Ravne (OR) Vores væsentligste aktivitet har været de månedlige fortælleaftener, hvor opbakningen har været stor med mange gode historier. Det har givet os gode muligheder for at prøve nye historier af og få feedback på dem, hvilket er væsentligt for den sikkerhed, man har, når man går ud i andre sammenhænge med en historie. Sidste månedsmøde inden sommerpausen var hos Kirsten E i Bennebo og som altid en rigtig god afslutning.

Ud over de faste møder har vi som forening deltaget i følgende arrangementer:

Den 27. februar var vi inviteret til fællesmøde hos Roskilde Fortællerne hos Iben Palm. Det blev en rigtig god aften. – I år er det så vores tur til at invitere dem til februarmødet –

I februar var ??????

Den 1. april fortalte Kirsten, Rita og John lystløgnerhistorier på Holbæk bibliotek. Der var vel ca. 30. Det var rigtig vellykket.

I slutningen af august inviterede OR til fortællefestival i Vikingeskibsmuseet i Roskilde, dog ikke som fortællere. Et par af os deltog og fik en god oplevelsae ud af det

I begyndelsen af september deltog vi i ”Det store teselskab” på Holbæk Museum med en velbesøgt bod. Mange ønskede at høre om Odins Ravne, men ingen har efterfølgende vist nogen interesse for foreningen og dens tilbud om historier.

Den 13. – 14. september havde vi en formidabel workshop med historiefortælleren Hans Laurens med mange gode ideer til at bygge en historie op, så den fænger tilhørerne. Vi havde inviteret Roskilde Fortællerne til at deltage, og der kom også et par stykker.

Den 31. oktober deltog Richard i en velbesøgt Fredagscafé på Kulturkasernen.

Et forslag om at lade oktobermødet være en venneaften, hvor vi hver især kunne invitere 1 eller 2 venner med, blev ikke til noget. Som sædvanligt sluttede vi året af med en hyggelig julefrokost, hvor vi hver især havde en lille ret med og nogle krydrede aftenen med et par gode historier.

Vi har i årets løb mistet et medlem, Ebon Conradsen. Det er et savn. Hendes humør og gode historier var et værdifuldt indslag i vores fortælleaftener.

Vi har kunnet byde velkommen til et par nye medlemmer: Peter Larsen og Maja Sørensen,- den sidste har dog forladt os med årets udgang, hvilket vi kun kan beklage. Nye medlemmer giver altid et frisk pust og nye gode historier.

Som sædvanligt sluttede vi året af med en rigtig hyggelig julefrokost, hvor vi hver især bidrog med en lille ret og nogle også med en god historie.

Der har ikke været så mange udadvendte arrangementer, som vi kunne ønske os, skønt Richard har gjort et stort arbejde med at henvende sig til organisationer, plejehjem og foreninger, der kunne tænkes at have interesse i at få en god historie, men en del af os har sikkert haft mulighed for at fortælle i andre sammenhænge end OR, og det er jo helt fint

Jeg vil slutte med et tak for i år i håb om, at næste år må blive lidt mere aktivt

Ingebjørg.

Årsberetning 2013

Årsberetning for 2013:

 

Endnu et år er gået godt for Odins Ravne. Alle har bakket op om vores månedlige møder, der har været en blanding af løsning på praktiske problemer, gode historier og i mindre omfang ”fortællelege”, selv om vi egentlig har besluttet at indlede med sådan en leg/øvelse hver gang.

Vi har forsøgt at få et samarbejde med ”Roskilde Fortællerlaug” op at stå: Vi har inviteret dem til et fællesmøde i februar – (i år er det så deres tur) – og vi afsatte 4 pladser til dem på vores workshop i september - dog til fuld pris -. Det sidste var en succes, da kun sygdom forhindrede, at alle pladser blev brugt, og der var flere, som gerne ville deltage. Vi har været inviteret til et par møder hos dem, bl. a. et forsøg med fortælling kombineret med billeder/kunst. Jeg var desværre forhindret, og jeg mener ikke, andre deltog.

Vi har vedtaget et sæt regler for honorar, der indebærer, at op til1 times fortælling koster 1.000 kr. og der udover koster det 1.500 kr. - til drift af foreningen og transportudgifter i forbindelse med den slags arrangementer. Dette forhindrer dog ikke, at vi har deltaget på amatørbasis, dvs uden honorar og dækning af transport sammen med andre amatører, dvs gratis (eks: Det store skibstræf, ”det store teselskab” på Holbæk Museum) ). Desuden har vi i 2 tilfælde lavet et samarbejdsprogram med Holbæk Bibliotek – fyraftensfortællinger), hvor vi har fortalt ca. 1 time gratis mod, at biblioteket har lagt rum og kaffe til, samt betalt transportudgifter for dem, der kommer udefra. Hvad de enkelte har lavet derudover af gratis fortællearrangementer kan ikke være i Odins Ravnes regi.

Vi prøver sammen med Holbæk Bibliotek at skabe en tradition for fyraftensfortællinger 2 gange om året.

Septemberworkshoppen med Peter Hartmann (med gæster fra Roskilde Fortællerlaug) var særdeles vellykket, meget kompetent og underholdende ledet af Peter Hartmann. Takket være de honorarer, vi har fået i de foregående år kunne foreningen give egne medlemmer et tilskud på 400 kr. hver, så workshoppen kom ned på 100. kr. pr. medlem for en hel weekend.

Det i 2012 indledte samarbejde med Morten om PR fungerede ikke, så nu har Richard overtaget ansvaret for PR-arbejdet.

Rita har været vores kontaktperson i FIDA og har som sådan deltaget i et vellykket seminar d. 2. oktober: Tang Kristensen, rim, remser og skrøner og om at få kulør på fortællingerne – gratis for medlemmer/foreningsmedlemmer. FIDAs hjemmeside har en opdatering af fortællearrangementer i hele landet, som vi har forsømt at holde orienteret om vore egne arrangementer, når vi selv står for det (som reklame og som bidrag til det samlede billede af aktiviteter i fortællemiljøet).

Som sædvanligt sluttede vi vintersæsonen af med en hyggelig aften hos Kirsten E – TAK FOR DET. Og vi sluttede kalenderåret af med en hyggelig julefrokost som sædvanlig.

Årets arrangementer:

31 - 01 generalforsamling, hvor bestyrelsen blev genvalgt

28 – 02 Fællesmøde med Roskilde Fortællerlaug: Opstart på samarbejde

06 - 03 Fortælling i Hagested aftenhøjskole: Skæbnefortællinger,

08 – 03 Kvindernes kampdag på Holbæk Bibliotek: Kvinder og Kærlighed

18 - 03 Dansk Blindesamfund, Hagested: Sigøjnerhistorier

21 – 03 Ravnemøde

18 – 04 Københavnske kvinders diskussionsklub: Skæbnens spil (om en afghansk kvinde)

19 – 04 St Peters kirke, Næstved: skæbnens spil (om en afghansk kvinde)

25 – 04 Ravnemøde

18/19 – 05 Det store træskibstræf, Holbæk havn:Sørøverhistorier

30 – 05 Ravnemøde

31 – 05 Byfest, Vordingborg: Kvajehistorier

27 – 06 Afslutning hos Kirsten E

02 – 07 Andelslandsbyen: Børn og bedsteforældre. Bål-eventyr

29 – 08 Ravnemøde

01 – 09 Store teselskab, Holbæk Museum: stenalderhistorie (+ bod)

18 – 09 Vordingborg fortælleforening: Fredsfortællinger

25 - 09 Fuglebjerg Bibliotek: Hvor blev drømmene om fred og kærlighed af

28/29 – 09 Workshop med Peter Hartmann

24 – 10 Foreningen Norden, Asnæs: Odsherredshistorier

31 – 10 Venneaften i Skovbrynet 2: Blandede historier

13 - 11 Holbæk Bibliotek, fyraftensfortællinger: Den forunderlige virkelighed

25 – 11 Solvang: Eventyr for voksne

12 – 12 Skovbrynet 2: julefrokost

Tak for jeres indsats ved de forskellige arrangementer og for godt samarbejde, ikke mindst til bestyrelsen

Årsberetning 2012

Årsberetning for Odins Ravne – Holbækfortællerne 2012

Endnu et år er gået, hvor ravnene har bakket op om vore månedlige møder med en lang række gode historier. Som noget nyt har vi med en vis succes prøvet en tredeling af aftenen: 1) foreningsnyt, 2) fortælleøvelser/-lege, stemmetræning, 3) nye historier.

Vi har også afprøvet en gæsteaften, hvor hver især kunne invitere en enkelt gæst (af pladshensyN): Vi var 20 i alt, og aftenen lykkedes ved fælles hjælp: historier, sange, hjemmebag. – Tak til alle, der bidrog.

De penge, foreningen tjener ved at fortælle i offentlig og foreningsregi, har vi reserveret til kurser og afholdt et velbesøgt kursus med Frans Bendix med emnet: at holde publikums interesse fanget fra ”en scene”. Vi havde inviteret Roskilde Fortællerlaug med. Der var 3 deltagere derfra. Et nyt kursus er planlagt i september 2013 over emnet: at gøre sine egne (virkeligheds)historier interessante med skuespilleren og fortælleren Peter Hartmann.

Vi har haft en hyggelig bålaften hos Kirsten E, hvor der blev gjort forsøg på at gøre det til en naboaften, der kom ikke så mange fremmede, men måske bør ideen tages op igen. Det var en god aften. Tak til Kirsten E for arrangementet.

Morten har påtaget sig at lave en ny hjemmeside til afløsning af den gamle, som vi nok er ”vokset fra”. Tak til Frank for arbejdet med den gamle.

Richard har forbedret vores flyer, - Også tak til ham

Ingebjørg har startet en historiebank til internt brug, så alle kan se, hvem der fortæller hvad, og hvilke temaer der kan udledes af vore historier. Det er meningen, den skal opdateres løbende, hvis alle sørger for at tilmelde nye historier.

Det har vist sig i praksis, at vi må opdele vores publikum i A) samarbejdspartnere, hvor vi fortæller gratis (dog helst for transport), og de sørger for PR og publikum – Holbæk bibliotek og Holbæk museum, Nyvang o. l.- og B) bestilte fortælleseancer, hvor vi for et beskedent honorar (til foreningen) samt transportudgifter kommer og ”underholder” en aften – pensionistforeninger, aftenhøjskoler o l.-

Årets arrangementer:

26. januar: generalforsamling

10. februar: Vampyrhistorier på Holbæk museum

23. februar: Fortællinger for ”Odsherreds aktive Kvinder”

08. marts: Kvindehistorier på Holbæk bibliotek (Kvindernes internationale kampdag)

18. marts: Verdens fortælledag i Roskilde

14. april: Kursus med Frans Bendix

16./17. juni: Eventyrvandring, Børnekulturdage på Nyvang, ”aflyst”

19. juni: Naboaften/bålaften i Bennebo

10. juli: Eventyr for bedsteforældre og børnebørn på Nyvang

02. september; Store Teselskab på museet i Holbæk: både bod og fortælling

06 september: Iskolde historier for sct Georgsgilderne A i Holbæk

19. september: Historier for Seniorklubben, Holbæk Teater

06./07. oktober: Vikingehistorier på vikingemarkedet, Fugledegård

25. oktober: Hjemme-hos/gæsteaften

13. november: Iskolde historier for sct Georgsgilderne B i Holbæk

02. december: Julehistorier i Seniorlandsbyen i Tjebberup

04. december: Julehistorier for Ladies Chamber i ”Tuse Næs Kunsthåndværk”

Medio december: Julehistorie, Vipperød sognegård

 

Tak til alle for et godt samarbejde og ikke mindst tak til bestyrelsen

Ingebjørg

formand

Årsberetning 2011

Årsberetning for 2011.

Så er der igen gået et år i Odins Ravnes korte liv. Et godt år, hvor vi i forskellige konstellationer har afprøvet vore evner som fortællere. Vi har også fundet frem til, at der er visse betingelser for, at en fortælling lykkes: hvis der er mikrofoner, skal de fungere rigtigt, ellers er det bedre at undvære dem. Det er vigtigt, at vi. kan se publikum i øjnene, og at de kan se os forfra, Derfor accepter aldrig at have lys i ryggen. Vi har stillet krav om 500 kr. til foreningen og transport til de medvirkende de fleste steder. Der er altså nogen, som ikke har råd til noget som helst, og så må de involverede vælge, om de siger nej tak eller lever med at gøre det gratis for fornøjelsens skyld. Vi har også været ude for et par aflysninger, som det vil fremgå af nedenstående arrangementsliste. Det må man så leve med.

De månedlige aftener har fungeret godt med gode historier og vekslende tilslutning. Det er jo sjovest, når alle er med, men vi har klaret os med færre. Tak til Kirsten E, Grete og Richard, der har stillet rum og lækker beværtning til rådighed. Det må de meget gerne fortsætte med.

Vi har mistet et par medlemmer i årets løb – desværre: Annie Westphael, Lise Guildal og Pernille Sørensen og til gengæld fået 2 nye medlemmer: Anne Grete Boje og Morten Thornsvad – velkommen til dem. Vi kan sagtens rumme et par stykker mere.

I løbet af året har Richard arbejdet med en forbedring af logo og brochure, så de er blevet meget pænere, men vi mangler nye fotos til brochuren. Tak til Richard for indsatsen. Ebon har arbejdet på et tilbud til kommunens skoler om ”et fortælleangreb”. Det venter vi os meget af. . Ebon stod også for kontakten og samarbejdet med Frans Bendix om en miniworkshop, som desværre blev aflyst på grund af manglende tilslutning. Den forsøger vi at gennemføre i 2012 i stedet for. Også tak til Ebon. Rita har været vores kontakt til den nyoprettede forening ”Fortællere i Danmark”, en forening, vi har besluttet at tilslutte os med Rita som ankerkvinde, Også tak til Rita.

Vi har planer om at lave et program med kvindehistorier, fordi så stor en del af vores publikum er kvinder.

Vi har deltaget i en lang række arrangementer:

10. januar: ”Fuglenes lange rejse” i Fælleshuset på Stejlepladsen

Februar: ”Digteren og klovnen” Dansk Blindesamfunds vinterhøjskole, Fredericia

18. marts: Fælles arrangement med Storstrøms Kammerensemble på biblioteket i Holbæk

31.marts: ”Odsherredshistorier” i Gislinge pensionistklub

28. maj: Kursus med Frans Bendix blev aflyst p.gr.a. for ringe tilslutning. Vi håber på at kunne gennemføre det i 2012

11.-12.-13. juni: Fortællefestival i Sagnlandet Lejre, desværre for sidste gang, eftersom arrangementet nedlægges,

18. – 19. juni: Børnekulturdage på Nyvang med eventyrvandring

7. juli: Fortælling for ”Bedsteforældre og børnebørn på Nyvang

I løbet af juli: deltagelse i Museet i Holbæk’s H.C.Andersen- arrangement

17. august: ”Digteren og Perlen” Dansk blindesamfund i København

4. september: Deltagelse i Holbæk Museums store teselskab

15. september: ”Fuglenes lange rejse” i Jyderup Sognegård

18 oktober: 100 års historie på 10 minutter ved Elværket i Holbæks 100 års fødselsdag

24. oktober: ”En rejse gennem Odsherred” på Stenhus ålejehjem og for Dansk Blindesamfund

2. december: Julehistorier på Østre skole

6. december: Julehistorier for Oddfellowsøstrene på Slottet i Holbæk

10. og 11. december: Gæstefortællere ved julemarkedet i Roskilde gamle købmandsgård

20 december: Julehistorier i Vipperød sognegård

Tak til bestyrelsen for et godt, solidt arbejde for Odins Ravne

 

Ingebjør

Årsberetning 2010

Årsberetning for 2010

 

Endnu et år er gået i foreningens unge liv, hvor vi så småt er begyndt at udfolde os over for andre end os selv, selv om de månedlige ravneaftener har været og gerne må vedblive at være kernen i vores arbejde.

19.marts: Verdens fortælledag: Arrangement for børnehaver på Holbæk Bibliotek. Pernille, Rita Richard og Ingebjørg fortalte små historier

21. marts: Vi medvirkede i Ildstedet, Roskilde, hos Roskilde Fortællerlaug: Ole, Ingebjørg, Rita og Pernille (?)

7.april: Frank, Richard og John fortalte om og af H C Andersen på Holbæk Bibliotek

2. maj: Ebon fortalte på Holbæk Museum

22 – 24. maj: Rita, Pernille, Kirsten H, Ingebjørg og Ole med musik af Flemming Nørgaard fortalte ved Fortællefestivalen i Lejre

9. maj: Skovens dag, Rita, Ebon, Kirsten E og Ingebjørg afprøvede en eventyrvandring i naturskoleskoven i Holbæk. Vi besluttede at slanke projektet lidt.

19. og 20. juni gentog vi eventyrvandringen ved børnekulturdagene på Nyvang med større held. Her medvirkede: Rita, Ebon, Kirsten E og Ingebjørg

7. juli: Ingebjørg fulgte traditionen op med eventyraften for børn og bedsteforældre på sommerlejr på Nyvang

2. august: John og Pernille fortalte på Holbæk Museum

4. september: Vi medvirkede som forening ved Holbæk Museums 100-års dag: Freddy, Kirsten H, Ebon og Ingebjørg og Pernille. Ingebjørg fortalte ”musene i Søren Mais gård”

9. september: Kirsten H, Ingebjørg og Ole fortalte ”Fuglenes lange rejse” i Huset på Næsset. Musik Flemming Nørgaård.

25. – 26. september: Ravnekursus med Katrine Faber, hvor vi lånte Østre Skoles lokaler (Takket være Ebon)

24 november: Angreb på mellemtrinnet, Østre Skole (som tak for lån): Richard, Pernille, Rita og Ingebjørg.

??? December: Pernille fortalte julehistorier i Huset på Næsset

7. december: Rita og Ebon fortalte julehistorier for ”Ladies Chamber” i Holbæk

11. og 12. december: Ingebjørg og Pernille medvirkede ved Roskilde Fortællerlaugs arrangement i ”Den gamle Købmandsgård” med samme erfaring som ved lignende arrangement på Nyvang: der kom for få, så konceptet burde ændres.

10. januar 2011: Kirsten H, Ole og Ingebjørg fortalte ”Fuglenes lange rejse” for beboerforeningen ”Stejlepladsen” med musik af Flemming Nørgaard

Dertil kommer de månedlige aftener for os selv, og her skal lyde en særlig tak for en dejlig sæsonafslutning d. 27. maj i Bennebo til Kirsten E.og til Rita for en dejlig juleafslutning d. 25. november, hvor vi afprøvede Matts Rehmanns fortælleøvelser, ledet af Rita – det var rigtig sjovt.

Dertil kommer, at Richard har redesignet vores logo.

Tak for en god indsats og et godt samarbejde i året, der just er gået. Lad os håbe på lige så mange arrangementer i 2011.

12 -01.- 2011.

Ingebjørg

 

Tilføjet ved generalforsamlingen at, Rita var ikke med den 19 marts, og Pernille fortalte julehistorier i Huset på Næsset den 5. december.

Årsberetning 2009

Årsberetning for 2009

 

2009 blev så det år, hvor ravnene forsigtigt begyndte at flyve fra ”reden”, idet året blev præget af en række udadvendte aktiviteter.

Vi er stadig 13 (?) medlemmer, ikke mange, men nok til at vi kan deltage i offentlige arrangementer. Vi har både været med, hvor det lykkedes, og hvor man må sige, at her har vi ikke noget at gøre. Her kommer folk ikke for at få en historie.

Meget vigtigt er de månedlige mødeaftener, hvor vi kan slibe vores historier af i hyggeligt selskab og til stor fornøjelse for hinanden. Jeg skal ikke fremhæve nogen, men det var nu ekstra hyggeligt at være hos Kirsten E til forårsafslutning, også selv om det ikke blev til bålaften, og så er der grund til at takke Richard og ikke mindst Grethe for en meget flot og vellykket juleafslutning.

Jeg vil nu kort nævne, hvad vi som ravne har deltaget i:

Februar: 9. og 13. februar: Fortælleværksted på Vandrehjemmet, hvor 3 deltog. Det blev ikke nogen succes på grund af manglende publikum, men jeg kan ikke pege på noget bestemt og sige: Det var her vi fejlede. Måske var det de forkerte, vi ville have fat i på det forkerte sted.

10. februar deltog vi i Holbæk Museums børneaktiviteter med 2 deltagere. Det var hyggeligt, men vi har ikke hørt mere til dem, så det var måske det..

24. februar fortalte 2 ravne om borgmester Bierfreund ved et pænt besøgt arrangement på samme museum.

Marts: 19. marts aftenfortællinger på Holbæk Bibliotek, 20. marts eventyr for børnehavebørn og gå-hjem-historier for børn og voksne samme sted. 9. deltagere. Det hele i anledning af Store fortælledag d. 20 marts.

Maj: 3 ravne var med i fortællefestivalen i pinsen i Sagnlandet Lejre. Vi deltog ikke specifikt som Odins Ravne, men lagde heller ikke skjul på vores tilknytning til Odins Ravne.

Juni: 13. og 14. juni var der 3 ravne, som fortalte for børn og voksne ved Andelslandsbyens børnekulturweekend. Den ene dag var der næsten ingen tilhørere. Den anden dag var det pænt besøgt, og folk sagde, de var godt tilfredse.

September: deltog vi som forening i Det store teselskab, Holbæk Museum, både som forening og som fortællere. 3 deltog. 8. september var vi inviteret til at fortælle for Ældresagen i Holbæk. 6(?) deltog. Det viste sig at være et problem for de fleste af os at fortælle via mikrofon. Det var nødvendigt på grund af deres teleslynge, men er dårlige betingelser for fortælling, hvor mikrofonen dels er i vejen og dels kræver en bestemt måde at tale på. Jeg har ingen fornemmelse af, om det fungerede godt eller dårligt. 26. september havde vi en særdeles god workshop med Katrine Faber, hvor 12 deltog. Denne workshop var støttet af DATS, både landsdækkende og regionalt. Ebon havde skaffet os et godt og meget billigt lokale på Østre skole. Den 27. september var der så fortællecafé på Kulturkasernen, hvor historierne fra dagen før blev afprøvet, men for alt for få publikummer, hvad enten det skyldtes stedet eller ukendskab til ravnenes formåen. 10 fortalte.

November: 1. november fortalte ravnene på Holbæk Bibliotek ”Fuglenes lange rejse” med musik af Flemming Nørgaard. Spillet af ham selv og Ole K Ejsing. 3 fortalte. Der var et par og tyve tilhørere, som var godt tilfredse. Men spørgsmålet er, om biblioteket synes, det er nok til, at de vil deltage som arrangører fremover.

December: 1. december havde Kirsten H fået en invitation til at fortælle for ”Soroptimisterne” i Odsherred, men kunne ikke, hvorefter det gik over i ravneregi. 2 deltog, og tilhørerne har udtrykt deres tilfredshed med fortællingerne.

Januar 2010: 17. januar var Odins Ravne inviteret til at fortælle på ”Ildstedet” i Roskilde, hvor ”Roskilde Fortællelaug” har en fortællecafé en gang om måneden. Det var hundekoldt, og der kom ikke så mange, men det var svært hyggeligt, og det er min forventning, at vi bliver inviteret til at deltage igen. 21. januar: Besøg hos Brejninge pensionistforening ? deltog. 22. jan besøg hos Orø brugerråd, hvor 2 deltog samt Flemming Nørgaard, som musiker til ”Historien om Perlen”.

Det var alt for dette år. Det har været karakteristisk, at der har været for mange gengangere, dels fordi en del arrangementer har været eftermiddagsarrangementer, hvilket udelukker dem, der også skal passe deres arbejde, dels fordi der nok kan spores en vis tilbageholdenhed hos nogle af ravnene, og skal vi op på et højere aktivitetsniveau, må alle se at komme ud af starthullerne og være med.

Egentlig skulle et underudvalg under bestyrelsen have arrangeret endnu en workshop denne gang over 2 dage, men af forskellige grunde bl. a. at så mange er medspillere i Teaterrøddernes store forestilling i slutningen af marts, har det måttet udsættes til midt i september, men workshoppen kommer.

Derudover har bestyrelsen arbejdet på at gøre ravnene kendt hos dem, der kan bruge os, dels og ikke mindst ved mund til mund metoden og dels via en lille folder. Dertil kommer vores hjemmeside, men der skal gøres mere endnu.

Det var ordene – tak for et godt og interessant samarbejde, ikke mindst samarbejdet med bestyrelsen har været godt.

Ingebjørg Ejsing

Formand

Årsberetning 2008

Årsberetning for 2008:

 

Odins Ravne – Holbækfortællerne har nu brugt et år på at komme i gang:

Vi har holdt ”hjemme – hos” møder 1 gang om måneden, første gang den sidste torsdag i august, med succes – derefter den sidste torsdag i måneden. Der har hver gang været 8 – 10 deltagere, og alle, der ville, har haft mulighed for at afprøve historier og få et par råd til at komme videre med historien, uden at man følte sig udsat for hårdt pres. - Stor tak til dem, der lagde hus til.

Vi har haft 2 halvoffentlige fortællecaféer i gæstehuset på Stejlepladsen, hvor vi hver især kunne invitere. Der har været ca 6 fortællere i gang hver aften til ca 25 gæster, den første aften med musik i pausen af Flemming Nørgaard og Ole. Tak til dem og tak til Ebon for ”lån” af huset.

Dertil kommer enkelt-arrangementerne: Ingebjørg, Ole og Flemming (som musiker) fortællearrangement på Biblioteket og senere i Huset i Udby, Ole og Ingebjørg ved Store Teselskab på Holbæk Museum i september, Ebon og Ingebjørg med fortælleværksteder 2 gange i efterårsferien på Vandrerhjemmet + historiefortælling 3 gange på Museet, Ingebjørg et par gange på Nyvang bl. a. i sommerferien, Richard ved solhvervsfest i Svinninge, Ole og Ingebjørg har fortalt sagaen om Frederik Ludvig Bierfreund for FOA' efterlønsklub d. 5. jan.Ole og Ingebjørg har desuden deltaget i fortælleseminar på Ry Højskole, en uge i juli. Frank har været på workshop ved Sejerøfestivalen.

Indtil nu har honoraret bestået af ”smågaver” eller en ”tak for hjælpen”.

Det ser ud til at denne form for fortællearrangementer sagtens kan fortsætte. - Aktuelt med Ebon, Ingebjørg og Richard med fortælleværksted i Accisehuset på Kalundborgvej (Vandrerhjemmet), Kirsten E, Richard og Ingebjørg med historierpå Museet, alt sammen i vinterferien.

Herudover er der planlagt fortællearrangementer i forbindelse med Store Fortælledag d. 19/20. marts i samarbejde med Biblioteket, og Ingebjørg og Ole fortæller sagaen om Frederik Ludvig Bierfreund d. 24. februar på Museet.

Vi har fra bestyrelsens side foreslået et samlet udspil fra Odins Ravne til fortællefestivalen på Lejre i pinsen, men der var ikke tilslutning nok til det. Derfor har enhver måttet tilmelde sig personligt med sit eget program. Jeg ved kun af, at Ole og Ingebjørg har tilmeldt sig med et fælles program.

Vi har fra bestyrelsens side forsøgt løbende at holde medlemmerne orienteret om vigtige begivenheder/arrangementer i fortællermiljøet.

Foreningen og bestyrelsen har måttet sige farvel til Regitse, der ikke kunne overkomme alt det hun gerne ville og derfor har måttet melde sig ud af begge dele.

Men hun figurerer stadig på vores liste over interesserede, der holdes orienteret om vores egne arrangementer.

Richard har indtil nu overtaget Regitses plads i bestyrelsen.

Med disse ord vil jeg gerne sige tak for i år – ikke mindst til bestyrelsen der har trukket læsset - og vel mødt til næste år med forhåbentlig mange udfordringer.

Ingebjørg

 

Tilføjelse ved generalforsamlingen, om at Frank var på fortællekursus på Sejerø 5-6 september.